МҮШЕЛЕР ТӨЛЕМІ ТУРАЛЫ

Мүшелік саясаттың кейбір мәселелері туралы жалпы ақпарат

Мектеп спорт федерациясы алқасының 2020 жылдың 21 қыркүйектегі №10 шешіміне сәйкес «Мектеп спорт федерациясы» заңды тұлғалардың қауымдастық нысанындағы бірлестігінде жарналардың келесі түрлері мен мөлшері белгіленді:

850 000 (сегіз жүз елу мың) теңге - мектеп спорт федерациясының тұрақты мүшелерінің жыл сайынғы салымы;

10 000 (он мың) теңге - мектеп спорт федерациясының қауымдастырылған мүшелерінің - спорт түрлері бойынша федерациялардың жылдық жарнасы.

Төлемдер келесі деректемелер бойынша жүзеге асырылады:
«Мектеп спортының федерациясы» заңды тұлғалардың қауымдастық нысанындағы бірлестігі
БИН 110640020890
Бенефициардың банкісі: АО «Kaspi Bank»
БИК CASPKZKA
ИИК KZ36722S000009900857
КБе 18
КНП 120

Мысалдар:
Төлемнің мақсаты «2020 жылғы «Қазақстандық спорт аэробикасы федерациясы» қоғамдық бірлестігінің мүшелік жарнасы».


Мектеп спорт федерациясының дирекциясы